Music Video

sumika

Starting Over

CAST:Kohei Ishii(Alaska Jam), George(MOP of HEAD), Nona* Iwamura, Tomoka Okanoya, Ruka, Kanon Ishibashi, Ryota Sugimoto(PLUS Unison.), Ryo’LEFTY’Miyata, Kazuya Kibe , Yuta Hoshi (WOZNIAK / DSC / SYCLES), Takumi Osawa
Director:Hidenobu Tanabe
Assistant Director:Masao Sugiura
Cinematographer:Ryohei Oka
1st Assistant Camera:Wataru Furukawa (IMURA OFFICE)
2nd Assistant Camera:Ibuki Machida (IMURA OFFICE)
3rd Assistant Camera:Jun Ishizaki
4th Assistant Camera:Shinsaku Mizuno (Kotetsu)
Drone:Michito Tanaka
Lighting Director:Yutaro Meguro
Props:Mayumi Okamoto
Hair & Make-Up (Artist) :URI
Stylist (Artist) :Masaru “runpe” Kato
Stylist (Cast) :Miki Tanamura
Casting:Wako Atsumi (morbido) / Keita Sugai (Cyran) / Kazusa Ryoki / Mitsuhiro Kanemoto
Driver:Junichiro Ikuta
Location:Sammu City
Colorist:Yusuke Taki / Shiori Maruko (Kotetsu)
Production Assistant:Yui Murai / Reiko Ishikura / Yuko Miya / Yu Shirasawa / Kohei Aiba / Naoki Miyazawa
Production Manager:Aiko Honma
Producer:Hirohisa Totsuka (Pragma)
Production:Pragma